I Standardprogrammet definerer det enkelte tilbud selv, hvordan man på tilbuddet vil arbejde med standarderne for at sikre og udvikle kvaliteten i tilbuddet.
Der er naturligvis arbejde forbundet med at bringe standarderne i spil i praksis. Ved at følge fire trin kan standarderne på en effektiv måde implementeres:


En kontinuerlig proces

Når I har været igennem de fire trin, starter I processen forfra. Det skaber grundlag for en dynamisk udvikling af kvaliteten på jeres tilbud.

Ud over arbejdet med de fire trin lokalt får tilbuddene løbende mulighed for at få friske øjne på deres arbejde. Både gennem det tværregionale forbedringsarbejde, den tværregionale brugerundersøgelse og konceptet Makkerpar.