Formålet med undersøgelsen er at undersøge samarbejdskommuners vurdering af kvaliteten og samarbejdet med de regionale, sociale tilbud.

Undersøgelsen tager afsæt i udvalgte borgerforløb og retter ud fra én enkelt social sag fokus på den visiterende kommunes vurdering af samarbejdet og kvaliteten af det enkelte regionale, sociale tilbud. Undersøgelsen er således et øjebliksbillede af, hvordan den enkelte sagsbehandler opfatter samarbejdet med tilbuddet omkring det enkelte borgerforløb. Dette undersøgelsesniveau er valgt, fordi det giver mulighed for at indfange variation i samarbejdet om de enkelte sagsforløb, hvilket kan give nyttig viden til læring og udvikling både på det enkelte sociale tilbud, men også på regionalt niveau.

Se koncept for Kundeundersøgelsen her.