Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Skab bedre kvalitet i praksis


Dansk kvalitetsmodel handler om at forbedre kvaliteten på de sociale tilbud. Det sker ved at indsamle og formidle viden om, hvad der virker i praksis.

Programmerne i modellen kan bruges hver for sig, men de er alle en del af den samlede Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Alle programmer udvikles løbende for bedst muligt at kunne opfylde de behov, som de sociale tilbud har.