Eksternt blik

Det eksterne blik har gennem tiden været højt prioriteret i Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område og er stadig et centralt element i mange af kvalitetsmodellens delprojekter.

Formålet med det udefrakommende undersøgende blik i kvalitetsmodellen er, at hjælpe tilbuddene med at holde fokus på de organisatoriske og faglige blinde pletter, som kan betyde at styrker og svagheder over- eller undervurderes i organisationen.

Makkerpar som eksternt blik

Som noget nyt pilottestes et koncept kaldet Makkerpar, hvor der lægges op til at afprøve en ny metode for det eksterne blik.

Omdrejningspunktet er implementering og anvendelse af de retningsgivende dokumenter på tilbudsniveau. Der etableres tværregionale makkerpar, hvor en ledelsesrepræsentant samt en medarbejder fra et tilbud kobles med et tilsvarende makkerpar fra et andet tilbud i en anden region.

Ideen er, at de deltagende tilbud udvælger en standard med tilhørende indikatorer, som der opleves udfordringer med at implementere. Processen forløber over seks måneder og makkerparrene mødes 3 gange, enten på videomøder eller fysisk. I løbet af perioden kommer de deltagende makkerpar igennem problemanalyse, diskussion af og igangsætning af forandringstiltag og evaluering af resultaterne af de igangsatte tiltag.

Det eksterne blik eksisterer i den erfaringsudveksling og sparring, som makkerparrene giver hinanden i processen.

Se her for en uddybning af konceptet.