Det kan virke banalt at skulle formulere sine daglige rutiner skriftligt, når man har en forestilling om, at kollegerne deler ens opfattelse af, hvordan tingene skal gøres.

Erfaringer viser dog, at der er god logik i at sikre fælles fodslag om arbejdsgangene. Så er end ikke vikaren i tvivl om, hvordan og hvorfor arbejdet udføres, som det gør. Desuden sikrer det, at alle medarbejdere på det sociale tilbud er enige om udgangspunktet for at evaluere arbejdet og udvikle kvaliteten.

Tilbuddet har friheden til at udfylde rammerne

Det er altså lokalt på tilbuddet, at de arbejdsgange og krav, som anvendes for at udfylde en standards rammer, skal beskrives. En standard sætter nemlig blot rammerne for et specifikt område.

Der er udviklet 12 standarder. 9, der har fokus på tilbuddets ydelse, og 3, der har et organisatorisk omdrejningspunkt. Download de Ydelsesspecifikke standarder og Organisatoriske standarder. Her finder du alle standarder samlet.

Samarbejde og god praksis

Standarderne er udviklet i samarbejde med fagfolk, brugere og pårørende, og de er derfor baseret på erfaringer med god praksis eller dokumenteret viden om god praksis. Standarderne retter sig mod de områder, hvor  arbejdsgruppen har fundet de største variationer i kvaliteten og/eller det største potentiale for forbedring.