Her findes en oversigt over de 12 temaområder som standarderne dækker.

Læs det samlede Standardhæfte.

Standarder der har fokus på ydelsen i tilbuddet

 • Kommunikation
  Hvordan sikres en hensigtsmæssig kommunikation ved at afdække den enkeltes kommunikative ressourcer
 • Indflydelse på eget liv
  Hvordan afklares og håndteres den enkeltes ønsker om indflydelse på eget liv
 • Individuelle planer
  Hvordan sikres et sammenhængende forløb for den enkelte
 • Medicinhåndtering
  Hvordan håndteres medicinering for at sikre, at den enkelte modtager den rigtige medicin i rette dosis på det rigtige tidspunkt
 • Magtanvendelse
  Hvordan indberettes og analyseres hændelser med anvendelse af magt for at sikre den enkeltes retssikkerhed
 • Utilsigtede hændelser
  Hvordan rapporteres og analyseres utilsigtede hændelser for at begrænse forekomsten og omfanget af dem
 • Faglige tilgange metoder og resultater
  Hvordan sikres det, at der anvendes de relevante metoder og tilgange, der skaber de ønskede resultater for borgerne
 • Sundhed og trivsel
  Hvordan fremmes borgerens fysiske og mentale sundhed og trivsel bedst muligt
 • Forebyggelse af overgreb
  Hvordan forebygges fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb over for beboere og medarbejdere

Standarder der har fokus på det organisatoriske i tilbuddet

 • Kompetenceudvikling
  Hvordan bevares og udvikles de kompetencer i forhold til at yde en kvalificeret arbejdsindsats
 • Arbejdsmiljø
  Hvordan sikres og udvikles trivslen og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Ledelse
  Hvordan introducerer tilbuddets værdier til nye medarbejdere og hvordan sikres det, at værdierne omsættes i den daglige praksis