Her finder du en oversigt over de 12 temaområder som standarderne dækker.

Læs det samlede Standardhæfte.

Standarder der har fokus på ydelsen i tilbuddet

Standarder der har fokus på det organisatoriske i tilbuddet

  • Kompetenceudvikling
    Hvordan I bevarer og udvikler de kompetencer, I finder nødvendige for at yde en kvalificeret arbejdsindsats
  • Arbejdsmiljø
    Hvordan I sikrer og udvikler trivslen og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • Ledelse
    Hvordan I introducerer jeres værdier til nye medarbejdere og sikrer, at I omsætter værdierne i jeres daglige praksis