Gør vi det, vi siger, vi gør? Det er for mange medarbejdere på landets sociale tilbud nærliggende at stille sig selv det spørgsmål. I en travl hverdag kan det være vanskeligt at få tid til at vurdere, om arbejdet har en standard, man står inde for. Den udfordring tager Standardprogrammet op. Målet er at sikre bedre kvalitet i medarbejdernes daglige praksis.

God praksis og frie rammer

Standardprogrammet tager afsæt i en række kvalitetsstandarder. Standarderne er udviklet af fagfolk med afsæt i god praksis.

Oftest beslutter jeres region eller kommune overordnet, hvordan I skal beskæftige jer med standarderne. I definerer derefter selv, hvad der skal til for, at jeres daglige arbejde lever op til kvalitetsstandarderne. Fokus er på jeres individuelle forhold, målgruppe og måder at gøre tingene på.

Evaluering skaber læring og udvikling

Formålet med standarderne er at udvikle kvaliteten. Løbende evaluerer I derfor jeres egen indsats og finder ud af, om I lever op til jeres egne standarder. Evalueringen giver erfaringer, som fremadrettet kan udvikle kvaliteten yderligere og føre til en permanent god udviklingsspiral.

Hvert tredje år får I desuden mulighed for at få friske øjne på udviklingen. Eksterne eksperter evaluerer jeres tilbud og giver jer nye idéer til videreudvikling og læring. Samtidig får I mulighed for at drage fordel af erfaringsudvekslinger på tværs af kommuner og tilbud. Grundlaget er dermed lagt for at udvikle den praksis, der på bedste vis imødekommer borgernes behov og ønsker.