Unge og forældre om de sikrede og åbne institutioner (UFOS) er en undersøgelse, der hjælper jer til identificere styrker og svagheder på jeres institution.

Ved at lade de unge og deres forældre pege på, hvad der fungerer, og hvad der kunne være bedre, får I et værdifuldt grundlag for at sikre og udvikle kvaliteten på tilbuddet.

Undersøgelsen er landsdækkende, og det er derfor muligt at sammenligne og udveksle erfaringer med lignende institutioner i landet. Vi gennemfører undersøgelsen hvert andet år. Det giver mulighed for at følge udviklingen i tilfredsheden over tid.

Vi har primo 2015 offentliggjort UFOS-rapporten 2014. Find den og undersøgelser fra de tidligere år herunder.

UFOS-rapport 2014
UFOS-bilagsrapport 2014
Unge og forældre om de sikrede og åbne institutioner (UFOS).
En beboer- og pårørendeundersøgelser af åbne og sikrede institutioner for unge.

UFOS-rapport 2012
Unge og forældre om de sikrede og åbne institutioner (UFOS).
En beboer- og pårørendeundersøgelser af åbne og sikrede institutioner for unge.

UFOS-rapport 2010
Unge og forældre om de sikrede og åbne institutioner (UFOS).
En beboer- og pårørendeundersøgelse af åbne og sikrede institutioner for unge.

UFOS-rapport 2008
Unge og forældre om de sikrede institutioner (UFOS).
Beboer- og pårørendeundersøgelse af de sikrede institutioner for unge