Vi gør brug af en række centrale begreber i forbindelse med Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.
Du kan her finde en forklaring på de begreber, der ofte bliver brugt i standarderne, som for eksempel "den enkelte" eller "boform".