Center for Kvalitetsudvikling har undersøgt mulighederne for at lave tilfredshedsundersøgelser blandt voksne med handicap. Målgruppen var voksne på de regionale §§ 107 og 108-boformer.

Det er dels resulteret i rapporten "Hvad der virker for jer, virker ikke nødvendigvis for os", dels i undersøgelsesguiden "Spørg på den rigtige måde, og jeg kan svare", der bygger på rapporten. 
Du kan downloade rapporten og guiden nedenfor.

Undersøgelsesguiden kan læses her:
Spørg på den rigtige måde og jeg kan svare

Afrapporteringen kan læse her:
Hvad der virker for jer, virker ikke nødvendigvis for os