Her kan du læse Danske Regioners pressemeddelelse "Mål på kvaliteten - også på det sociale område" der er udsendt den 5. juli 2012 i forbindelse med offentliggørelsen af beboer- og pårørendeundersøgelserne 2012.

Pressemeddelelse:

Mål på kvaliteten – også på det sociale område

Mål på kvalitet på det sociale område, lyder det fra regionerne, der netop er færdige med en ny tilfredshedsmåling af de regionale botilbud. Alle sociale tilbud ville kunne styrke kvaliteten ved at arbejde med denne model.

En ny tilfredshedsmåling blandt beboere og pårørende på regionernes botilbud på det højt specialiserede socialområde viser, at der generelt er høj tilfredshed med tilbuddene. Således svarer 93 procent af de medvirkende beboere, at de er tilfredse med kontakten til medarbejderne. Dårligst står det til med kontakten til de øvrige beboere. Her er tilfredshedsprocenten 73.

- Jeg synes generelt, det er fine evalueringer. Men jeg hæfter mig først og fremmest ved, at tilfredshedsmålingerne er en god og nødvendig pejling af, hvor vi kan gøre det bedre, siger Flemming Stenild, Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg.

- I regionerne har vi på det sociale område - efter forbillede fra sundhedsvæsenet - arbejdet systematisk med kvalitetsudvikling og tilsyn siden 2007, siger Flemming Stenild, og glæder sig over, at flere kommuner allerede er begyndt at anvende Dansk kvalitetsmodel for det sociale område. Der har længe været efterlyst større evidens omkring hvilke tiltag og tilbud, der virker på det sociale område, og i kvalitetsmodellen har man et grundlag for at måle på effekten. Både via objektive kriterier og via de subjektive oplevelser hos beboere og pårørende.

Tilfredshedsmålingerne er en del af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, som regionerne har udviklet for at skabe en bedre og mere systematisk indsats over for mennesker med handicap og sociale problemer.

Udover tilfredshedsundersøgelser, består Dansk kvalitetsmodel på det sociale område af et standardprogram med fastsatte standarder for god kvalitet inden for ni relevante fagområder, samt Det Sociale Indikatorprogram (SIP), der er et systematisk redskab til at vurdere det enkelte tilbuds indsats.

- Jeg vil opfordre ministeren og kommunerne til at se i retning af den model, der allerede ligger, når man til efteråret skal se på, hvordan man kan forbedre tilsyn og kvalitet på de kommunale sociale tilbud.

Kvaliteten på de sociale botilbud skal vurderes ud fra flere vinkler. Kvalitetsmålinger og handleplaner er én ting, men det er vigtigt, at vi rent faktisk også spørger de borgere, der er aktive brugere af vores tilbud. Dem der bor der, og de pårørende der har den tætte kontakt med institutionerne kan om nogen kvalificere den behandling, vi tilbyder, understreger Flemming Stenild