Det gældende koncept for brugerundersøgelsen kan læses her:

Koncept Brugerundersøgelse

Informationsmaterialet til deltagende tilbud kan læses her:

Informationsmateriale