Det gældende koncept for brugerundersøgelsen kan læses her:

Koncept Brugerundersøgelse

Koncept for erfaringsopsamling Brugerundersøgelsen

Informationsmaterialet til deltagende tilbud kan læses her:

Informationsmateriale