Kort sagt handler kvalitetsmodellen om at udvikle kvaliteten på de sociale tilbud. Til gavn for både pårørende, brugere og medarbejdere.
Det er selvsagt ikke nogen nem opgave, men en udfordring, som I med modellen får hjælp til at løfte.

Figuren viser Kvalitetsmodellens tre ben: Standardprogrammet, Bruger- og pårørendeundersøgelserne samt Kundeundersøgelserne.


Kvalitetsmodellens tre ben, Standardprogrammet, Bruger- og pårørendeundersøgelserne og Kundeundersøgelserne giver jer tilsammen mulighed for at komme rundt om stort set alle tænkelige spørgsmål i jeres sociale tilbud.

Standardprogrammet

Standardprogrammet tager afsæt i en række kvalitetsstandarder, der er relateret til både ydelserne og det organisatoriske på tilbuddet.
I samarbejde med jeres region beskriver I, hvordan I lokalt vil leve op til indholdet i standarderne. Det er efterfølgende jeres løftestang for at udvikle kvaliteten og sikre, at I i en travl hverdag gør det, I gerne vil.

Bruger- og pårørendeundersøgelser

I undersøgelserne giver I ordet til jeres beboere og pårørende, og det giver jer en værdifuld indsigt i deres oplevelser og vurderinger af det sociale tilbud. En indsigt, der kan udpege de områder, hvor I kan arbejde med at forbedre kvaliteten på tilbuddet.

Kundeundersøgelser

Formålet med undersøgelsen er at undersøge samarbejdskommuners vurdering af kvaliteten og samarbejdet med de regionale, sociale tilbud.

Undersøgelsen tager afsæt i udvalgte borgerforløb og retter ud fra én enkelt social sag fokus på den visiterende kommunes vurdering af samarbejdet og kvaliteten af det enkelte regionale, sociale tilbud.