Hvis beboerne får ordet, får I på de sociale tilbud til gengæld en unik indsigt. Nemlig et konkret billede af, hvordan beboerne oplever og vurderer den ydelse, de får. 

Formålet med undersøgelserne er at give jer et værktøj, der udpeger de områder, hvor det er relevant at arbejde med at forbedre kvaliteten på tilbuddet.