Hvis beboerne får ordet, får de sociale tilbud til gengæld en unik indsigt. Nemlig et konkret billede af, hvordan beboerne oplever og vurderer den ydelse, de får.

Formålet med undersøgelserne er at give tilbuddene et værktøj, der udpeger de områder, hvor det er relevant at arbejde med at forbedre kvaliteten på tilbuddet.

Se konceptet for brugerundersøgelserne og informationsmaterialet til tilbuddene.

Tidligere undersøgelser

Førhen blev der i forbindelse med brugerundersøgelserne gennemført pårørendeundersøgelser. Disse gennemføres ikke længere, dog kan de tilkøbes ved kontakt til DEFACTUM.

Se de tidligere undersøgelser her.