Kort sagt handler kvalitetsmodellen om at udvikle kvaliteten på de sociale tilbud. Til gavn for både pårørende, brugere og medarbejdere.
Det er selvsagt ikke nogen nem opgave, men en udfordring, som I med modellen får hjælp til at løfte.


Kvalitetsmodellens tre ben, Standardprogrammet, Bruger- og pårørendeundersøgelserne og Kommuneundersøgelserne giver jer tilsammen mulighed for at komme rundt om stort set alle tænkelige spørgsmål i jeres sociale tilbud.

Standardprogrammet

Standardprogrammet tager afsæt i en række kvalitetsstandarder, der er relateret til både ydelserne og det organisatoriske på tilbuddet.
I samarbejde med jeres region beskriver I, hvordan I lokalt vil leve op til indholdet i standarderne. Det er efterfølgende jeres løftestang for at udvikle kvaliteten og sikre, at I i en travl hverdag gør det, I gerne vil.

Bruger- og pårørendeundersøgelser

I undersøgelserne giver I ordet til jeres beboere og pårørende, og det giver jer en værdifuld indsigt i deres oplevelser og vurderinger af det sociale tilbud. En indsigt, der kan udpege de områder, hvor I kan arbejde med at forbedre kvaliteten på tilbuddet.

Kommuneundersøgelser

Tekst er under udarbejdelse