Hvis du har spørgsmål til arbejdet med kvalitetsmodellen, er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål angående De Sociale Indikatorprogrammer (SIP), kan du kontakte SIP-sekretariatet.
Har du spørgsmål til standardprogrammet i præcis din kommune eller region, kan du med fordel kontakte din regionale koordinator. 

Spørgsmål til beboer- og pårørendeundersøgelserne rettes til sekretariatet for tilfredshedsundersøgelser, mens henvendelser vedrørende DEL - Dokumentation, Effekt, Læring - rettes til DEL-sekretariatet.
 
Du kan også finde alle kontaktoplysninger i menuen til venstre.

DEFACTUM

DEFACTUM er udpeget til at være sekretariat for Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

DEFACTUM er et metodecenter i Region Midtjylland. Vi beskæftiger os med forskning og kvalitetsudvikling på sundhedsområdet, i psykiatrien og på det sociale område på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau.
Vi har en specialiseret viden om en vifte af metoder til kvalitetsudvikling, som vi står til rådighed med i kvalitetsarbejdet i praksis på disse områder. Du kan læse mere om os, vores aktiviteter og samarbejdsmuligheder på vores hjemmeside.