Arbejdet med at udvikle og implementere Dansk kvalitetsmodel på det sociale område sker i fællesskab mellem regionerne forankret i Danske Regioner. Regionernes socialdirektørkreds varetager den overordnede styring og prioritering i arbejdet, mens temagruppen for kvalitet på det sociale område udfører og koordinerer udviklingen og implementeringen af modellen i samarbejde med DEFACTUM.

Temagruppen for kvalitet består af 2 repræsentanter fra hver region og Pia Bille, socialchef i Region Sjælland er formand for temagruppen.

DEFACTUM er et forsknings- og konsulenthus forankret i Region Midtjylland. DEFACTUM samarbejder også med andre forskere, beslutningstagere og fagfolk. Offentlige såvel som private på kommunalt, nationalt og internationalt plan og både på social– og sundhedsområdet.