I Standardprogrammet definerer I selv, hvordan I vil arbejde med standarderne for at sikre og udvikle kvaliteten i jeres tilbud.
Der er naturligvis arbejde forbundet med at bringe standarderne i spil i praksis. Ved at følge fire trin kan I på en effektiv måde implementere standarderne:

En kontinuerlig proces

Når I har været igennem de fire trin, starter I processen forfra. Det skaber grundlag for en dynamisk udvikling af kvaliteten på jeres tilbud.

Udover de fire trin får I hvert tredje år mulighed for at få friske øjne på jeres arbejde. Det sker, når eksterne eksperter evaluerer arbejdet og give nye idéer til det videre forløb.