Som et nyt tiltag i det kvalitetsudviklingsarbejde, som de regionale sociale tilbud allerede er i gang med, etableres der nu et forbedringsfællesskab, hvor teams fra en række tilbud kan deltage. Fokus er rettet imod at arbejde systematisk med konkrete forbedringer.

Via deltagelse i forbedringsfællesskabet får de deltagende teams viden og redskaber, der gør dem i stand til systematisk at arbejde med en problemstilling fra hverdagen. Fra hjælp til at få lavet en problemafklaring, over organisering af potentielle forandringsideer, til brug af data, for at følge forbedringsprocessen og til metoder til systematisk afprøvning af forandringstiltag.

De deltagende teams mødes til en fælles opstartsdag, virtuelle netværksmøder, samt en årlig tværregional vidensdelingsdag.

For en uddybning af forbedringsarbejde i regi af Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område se her.