Som del af Standardprogrammet er der mulighed for at få friske øjne på jeres arbejde med standarderne.

Det sker, når to eksterne eksperter, de såkaldte surveyors, kommer på besøg og hjælper jer til at se, hvordan I kan arbejde videre med udviklingen af kvaliteten gennem dialog med tilbuddet. Tilbud får eksternt evalueringsbesøg hvert tredje år.

Evalueringsbesøg er ikke kontrolbesøg. Surveyorne har ikke myndighed som Socialtilsynet. Evalueringsbesøget kan gennem dialog med tilbuddet og stor indsigt i kvalitetsarbejde give en idé om, hvor tilbuddets arbejde er fremragende og hvor ”skoen trykker”.

Læs metodebeskrivelsen for ekstern evaluering.