Resultatdokumentation

Formålet med resultatdokumentation på de sikrede institutioner er at indfange udviklingen i graden af de indskrevne unges støttebehov i løbet af den unges ophold på institutionen.

Konceptet for resultatdokumentation tager afsæt i fire ICS-inspirerede temaer, der relaterer sig til de sikrede institutioners kerneydelser: Sundhedsforhold, skoleforhold og læring, udvikling og adfærd samt familieforhold og familierelationer.

For at afdække de unges støttebehov vurderer en medarbejder tæt på den unge og i dialog med den unge en række fokuspunkter i relation til temaerne i forhold til i hvilken grad, der er brug for støtte. Vurderingen foretages 14 dage efter den unges indskrivning og igen ved den unges udskrivning. Ved vurderingen ved indskrivningen fastsættes der også et mål for den unges ophold på institutionen.

De sikrede institutioner kan anvende resultatdokumentationen af deres indskrevne unge som et afsæt til at få en indikation for, hvordan de unge udvikler sig under deres ophold på institutionen. Resultaterne kan dog ikke stå alene, men bør altid ses i lyset at den enkelte institutions øvrige betingelser.

Se "Koncept for resultatdokumentation på de sikrede institutioner."