Hvis beboerne og de pårørende får ordet, får I på de sociale tilbud til gengæld en unik indsigt. Nemlig et konkret billede af, hvordan beboerne og de pårørende oplever og vurderer den ydelse, de får. 

Beboer- og pårørendeundersøgelserne er den tredje søjle i kvalitetsmodellen. Formålet med undersøgelserne er at give jer et værktøj, der udpeger de områder, hvor det er relevant at arbejde med at forbedre kvaliteten på tilbuddet.

Tilfredshedsundersøgelse 2015 - pilot

I 2015 gennemføres en pilottest af et koncept for undersøgelse af brugeroplevet kvalitet på 15 udvalgte regionale, sociale tilbud. Konceptet er udarbejdet med baggrund i ønsker om at undersøge den brugeroplevede kvalitet på tværs af de målgrupper, som de regionale døgntilbud dækker. Borgernes oplevede kvalitet undersøges ud fra udvalgte undersøgelsestemaer, som har afsæt i udvalgte standarder. I pilottesten afprøves de tre kvalitativt funderede metoder:

  • Fokusgruppeinterview
  • Individuelt interview
  • Deltagende observation

Det er hensigten at den indhentede viden, om brugernes oplevelse af kvalitet ved de regionale tilbud, skal indgå i lærings- og udviklingsarbejdet, som en del af kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud, i regionerne og på tværs af regionerne. Borgernes tilkendegivelser vil altså være et værktøj til videreudviklingen af de regionale tilbud.

Tilfredshedsundersøgelser 2012

Læs de seneste rapporter om beboere og pårørendes tilfredshed med de sociale tilbud.

Få del i en værdifuld erfaringsudveksling

Vi gennemfører undersøgelserne hvert andet eller tredje år på alle regionale sociale botilbud. Det giver en mulighed for at følge udviklingen i tilfredshed over tid.

Dertil kommer, at I også kan sammenligne jeres resultater med lignende tilbud andre steder i landet eller regionen. Det skaber grundlag for, at de gode erfaringer kan gavne hele det sociale område.

Du kan læse mere om de enkelte undersøgelser ved at benytte menuen til venstre.