I regi af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er en pilottest af tilfredshedsundersøgelse blandt kommunale myndigheder netop afsluttet. Ønsket er at sætte fokus på de kommunale samarbejdspartneres vurdering af kvaliteten og samarbejdet for at have et afsæt for at udbygge dette samarbejde yderligere og efter ønsket om at levere en tilfredsstillende indsats over for kommunale samarbejdspartnere.

Pilottesten har taget afsæt i udvalgte sociale tilbud i de tre regioner og dermed i en række udvalgte borgerforløb. Der rettes i undersøgelsen fokus på den visiterende kommunes oplevede vurdering af samarbejdet og kvaliteten af det enkelte regionale, sociale tilbud. Resultaterne af undersøgelsen færdiggøres i løbet af efteråret 2015.