DEL tilbyder med dynamiske værktøjer og overskuelige data et effektivt værktøj til at måle resultater af indsatsen på det specialiserede sociale område. Formålet er løbende at kunne afdække, om indsatsen for den enkelte borger virker, og om den ønskede effekt opnås. Hvis indsatsen ikke virker, skal den hurtigt kunne tilpasses.

Konceptet favner bredt som:

  • læringsredskab for medarbejdere på de forskellige tilbud
  • værktøj til at sætte fokus på effekt af en given indsats
  • dokumentation over for køber
  • opfølgningsredskab på de resultater/den progression, der skabes

DEL synliggør de mest effektive tilbud og sætter effekt og resultater ind i en økonomisk sammenhæng. Positive resultater af en indsats retfærdiggør de ressourcer, der bliver anvendt til indsatsen.

DEL giver svar på fem centrale spørgsmål

Værktøjerne i konceptet giver grundlag for at besvare følgende fem spørgsmål, der indfrier formålene med DEL:

  1. Har indsatsen en effekt? (effektmåling)
  2. Inden for hvilken økonomisk ramme løses opgaven? (ressourcevurdering)
  3. Hvordan drager vi nytte af vores målinger? (læringsproces)
  4. Når vi de mål, vi sætter? (resultatdokumentation)
  5. Inden for hvilke indsatsområder er borgeren motiveret? (borgerinddragelse)

Udvikling og pilottest

DEL er blevet udviklet og afprøvet på det socialpsykiatriske område. Konceptet er dog designet, så det med få justeringer kan tilpasses andre relevante områder inden for det specialiserede socialområde.

Konceptet blev pilottestet på en række kommunale og regionale tilbud i Region Syddanmark, Odense, Fåborg-Midtfyn og Tønder kommune i perioden 1. januar til august 2013. Efter pilottesten er konceptet justeret, således at DEL er klar til at blive taget i brug på tilbud inden for voksen socialpsykiatri.

Læs mere om vores koncept for DEL.

Du er også meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.