Der er på siden et bredt udvalg af publikationer om de Sociale Indikatorprogrammer (SIP). Her kan du danne dig et overblik over, hvilke muligheder du har for at læse mere om SIP.

Rapporter
Her finder du de rapporter, som SIP-sekretariatet årligt udarbejder.

Evalueringer
Her kan du læse, hvordan botilbud, der anvender SIP, evaluerer programmet. Evalueringerne sætter fokus på, hvordan programmet bruges i praksis, samt hvordan medarbejderne vurderer SIP.

Programteorier
Her er der mulighed for at læse mere om, hvad der ligger bag udformning af de konkrete programmer i SIP. Du kan blandt andet læse om målgrupper, formål og metode.

Pjecer
Her kan du finde pjecer, der kort beskriver, hvad SIP går ud på, og hvilke fordele og muligheder programmet rummer. Der er pjecer for både botilbud for unge og voksne.

Artikler
Her kan finde artikler om SIP bragt i forskellige fagblade. Blandt andet kan du her læse om botilbuds konkrete erfaringer med at anvende programmet.

Du kan downloade publikationerne gratis som pdf-filer eller rekvirere dem i SIP-sekretariatet, DEFACTUM, Region Midtjylland (defactum@rm.dk).