Det sociale område er stort og komplekst. Derfor er spørgsmålene i SIPs spørgeskemaer tilpasset seks forskellige områder (se SIP-forsiden). Designet bag spørgeskemaerne er imidlertid ens.


SIP er baseret på principperne i virkningsevaluering, hvilket betyder, at SIP ikke kun fokuserer på resultater, men også på hvordan man har nået resultaterne. Derfor fokuserer spørgsmålene i SIPs spørgeskemaer på disse områder:

Designet bag SIP på voksenområdet.

Hvilke vilkår er der for indsatsen?

Vi ved godt, at der kan være stor forskel på, hvilke muligheder man har for at påvirke en ung eller en borgers situation. For nogle borgere eller unge kan det være en sejr i sig selv at opretholde status quo, andre kan gøre store fremskridt. Derfor indeholder skemaerne i SIP spørgsmål om den unge eller borgerens baggrund, så der er mulighed for at tage højde for borgerens og den unges aktuelle situation og historie.

Desuden indhenter SIP-sekretariatet oplysninger om  institutionens/botilbuddets rammer, så man kan dokumentere, hvilke muligheder medarbejderne har haft for at lave indsatser over for den pågældende unge/borger. Spørgsmålene handler for eksempel om de økonomiske rammer og fastholdelse og videreuddannelse af personale.

Hvilke indsatser er sat i gang?

Spørgeskemaerne indeholder også spørgsmål, der fokuserer på de indsatser, institutionen/botilbuddet har sat i gang inden for forskellige områder, blandt andet fysisk og psykisk velbefindende, sociale relationer, selvbestemmelse og deltagelse i daglige aktiviteter og fritidsaktiviteter. Her er der mulighed for at dokumentere de tiltag, det sociale tilbud har foretaget.

Hvordan er den unge/borgerens status?

Sidst, men ikke mindst spørges der på unge-området til den unges udvikling, mens der på voksenområdet spørges til borgerens livskvalitet. Her kan man dokumentere, om de indsatser, tilbuddet har sat i værk, har haft en virkning - og hvilken virkning.

Da spørgsmålene både fokuserer på indsatser, resultater, borgerens/den unges baggrund og det sociale tilbuds vilkår, giver det et nuanceret billede af, om indsatserne har virket,  hvordan de har virket og for hvem. Det giver medarbejderne mulighed for at dokumentere og evaluere deres indsatser, og de får et bedre grundlag at planlægge den fremadrettede indsats ud fra.

Se nogle ofte stillede spørgsmål om SIP

Se hvordan I kan bruge SIP til at arbejde med kvalitetsudvikling

 

Udviklingskonsulent Per Gantriis, Region Syddanmark, om erfaringerne med at bruge SIP.