De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) er skræddersyet til seks forskellige områder, men designet bag programmerne er ens.


Kort fortalt foregår arbejdet med SIP i fire faser:


Trin 1: Udfyldning af spørgeskemaer

Institutionen/tilbuddet udfylder elektroniske spørgeskemaer for hver ung/borger. Umiddelbart efter besvarelsen af hvert spørgeskema får institutionerne/botilbuddene automatisk en individuel rapport om den borger/unge, som de har udfyldt spørgeskema for. Den individuelle rapport indeholder simple grafiske fremstillinger af besvarelserne i spørgeskemaet.

Trin 2: Udarbejdelse af foreløbig rapport

SIP-sekretariatet i DEFACTUM analyserer besvarelser fra hele landet og udarbejder en foreløbig rapport.

Trin 3: Struktureret høring

Medarbejdere og ledere af botilbud og eventuelt andre høres i forbindelse med den foreløbige rapport. Det gør vi for at sikre, at analysen af data er så korrekt som mulig. Jeres høringssvar behandler vi med stor seriøsitet.

Trin 4: Offentlig rapport og læring

SIP-sekretariatet indarbejder høringskommentarerne i rapporten og offentliggør den. Herefter afholder sekretariatet læringsmøder for deltagere fra botilbud og institutioner. Læringsmøderne opdeles, så deltagerne er sammen med andre fra samme målgruppe. Målet er at deltagerne lærer af rapportens konklusioner og omsætter den læring til kvalitetsudvikling af deres egen sociale praksis.

Ved hjælp af de fire stadier kan de sociale tilbud få skabt en vedvarende god cirkel ved at dokumentere, hvad de gør, lære af det og kvalitetsudvikle.

Læs mere om, hvad SIP kan gøre for dit sociale tilbud

Mere om indholdet i SIPs spørgeskemaer