"Jeg ser virkelig nogle muligheder i SIP". Hør Kirsten Skov Aasted, afdelingsleder på Bo- og Aktivitetscenter Marienborgvej i Randers fortælle om sit syn på SIP.

 

”Fordelene er åbenlyse. Det giver overblik, det er visuelt – man behøver ikke sidde og nørkle i spørgsmålene med, hvad han sagde, og hvad han mente. Man kan slå op på sidste side og se det. Det giver et umiddelbart indtryk af de unge, hvad de selv har svaret, og hvad kontaktpædagogen har svaret.”
Medarbejder, den sikrede institution Sølager 
 

Hvis du sidder i en kommunal eller regional forvaltning

 • kan du dokumentere resultaterne af tilbuddenes/institutionernes arbejde med borgerne målt på resultatområder, der er i overensstemmelse med serviceloven
 • får du en årlig rapport med en systematisk oversigt over resultaterne af borgernes samlede forløb på alle de deltagende tilbud/institutioner i jeres kommune/region
 • får du mulighed for at sammenligne institutioner/botilbud i jeres kommune/region med hinanden og med andre sociale tilbud inden for samme målgruppe
 • kan du få overblik over hvilke indsatser, der er lavet, og analyser af deres indflydelse på de opnåede resultater
 • får du gennem indsamlingen af oplysninger i SIP en enestående mulighed for adgang til individuelt tilpassede analyser af den sociale indsats på botilbud/institutioner

 

”Det er et hjælpemiddel, der giver værdifuld information og giver indirekte forpligtelse til at være opmærksom på en anden måde.”
Medarbejder, Bakkegården

Hvis du er leder af et socialt tilbud

 • får du en årlig rapport med en systematisk oversigt over de samlede forløb på jeres institution/botilbud og andre sociale tilbud inden for samme målgruppe
 • kan du se resultater for hver enkelt borger/ung på botilbuddet/institutionen, fordi SIP automatisk giver adgang til rapporter på individniveau
 • kan du følge den enkelte borgers/unges forløb over tid
 • kan du lære af jeres og andres erfaringer og bruge erfaringerne til kvalitetsudvikling
 • får du et redskab, som både kan understøtte kvalitetsarbejdet med den sociale indsats og bruges som dokumentationsredskab over for myndigheder

 

”Vi ved alle sammen godt, at det er vigtigt at kunne dokumentere vores arbejde, hvad det er, vi laver, og hvad det er, vi vil. Så det er en stor hjælp.” 
Medarbejder, den sikrede døgninstitution Stevnsfortet 
 

Hvis du er medarbejder på et socialt tilbud

 • kan du dokumentere hvilke faglige indsatser, I har lavet, og hvilke vilkår, I har for at lave indsatser
 • får du efter hver indtastning automatisk en grafisk oversigt, som kan bruges i det daglige arbejde
 • får du mulighed for at reflektere over dit arbejde og evaluere de hidtidige indsatser på en systematisk måde, der kommer rundt om det hele menneske
 • kan du nemmere planlægge fremtidige mål og indsatser med ledelse og kolleger
 • kan du skabe en konstruktiv dialog med borgeren/den unge på baggrund af skemaerne i SIP
 • eller bruge dokumentationen som udgangspunkt for videreuddannelse inden for dit fagområde

 

”Jeg blev blødt op ligesom personalet, for det er faktisk bare nogle krydser. Det er en god måde at lære de unge at kende på og faktisk også nogle resultater.”
Medarbejder, den sikrede døgninstitution Egely

Hvis du er borger på et socialt tilbud

 • får du større sikkerhed for, at personalet kommer rundt om alle de relevante områder i tilrettelæggelsen af deres indsats, fordi de systematiske redskaber i SIP understøtter dette
 • får du større sikkerhed for, at dit eget perspektiv på din situation bliver synliggjort, og at personalet får rum til at reflektere over det

 

”Det giver mig fornyet indsigt i, hvad det ér, vi går og gør, for det har vi jo ikke beskrevet nogen steder før. Den giver mig en ny og anderledes indsigt, for det har skabt et anderledes arbejde.”
Medarbejder, den sikrede institution Bakkegården
 


Læs mere om, hvordan SIP kan bruges til kvalitetsudvikling

Læs mere om indholdet i SIPs spørgeskemaer