Audit som metode til drøftelse og fortolkning af kvantitative data i SIP-sikret
Audit anvendes til at iværksætte en solid faglig drøftelse og fortolkning af de talmæssige værdier og sammenhænge, som fremkommer, når alle data fra de sikrede institutioner samles. Den faglige tolkning er nødvendig for, at resultaterne kan give mening og anvendes.

Kort om auditmetoden
Ordet audit betyder direkte oversat revision eller høring og skal forstås som en systematisk faglig drøftelse, hvor fagpersoner kommer til orde. Audit tager udgangspunkt i at få belyst nuancer og forskellige organisatoriske og faglige aspekter af den eksisterende praksis. Derfor involveres de fagfolk, der er involveret i denne praksis, systematisk i auditten. Det er grundlæggende i metoden at fastholde en undersøgende og lærende tilgang med fokus på at komme frem til anbefalinger til den fremtidige praksis.

Den særlige styrke ved audit er, at det er en praksisorienteret metode, som kan anvendes til forskellige typer af kvalitetsarbejde – store som mindre forløb – og der er mulighed for at inddrage fagpersoner i arbejdet fra start til slut.

Audit anvendes også i Kvalitetsmodellens Standardprogram i forbindelse med den årlige interne kvalitetsovervågning (trin 3), hvor den er relevant i forhold til en række af standarderne. Metoden anvendes af tilbuddet til faglig drøftelse og vurdering af kvaliteten i egen praksis. Formålet er at nå frem til anbefalinger til den fremtidige praksis.

Eksempler på hvad auditmetoden også kan anvendes til:

  • Faglig udvikling og udarbejdelse af anbefalinger til best practice 
  • Udvikling af sagsbehandlingsarbejde 
  • Gennemgang af kritiske forløb eller hændelser 
  • Evaluering og udvikling af tværsektorielt samarbejde

Om audit

'Om audit' beskriver metodens muligheder med baggrund i DEFACTUMs erfaringer med metoden inden for sundheds-, social- og psykiatriområdet.
Download 'Om audit'